Missie, visie en kernactiviteiten

Missie

Stichting Parc Spelderholt gelooft in ontwikkelingsmogelijkheden van jongeren met een verstandelijke handicap en de daarbij behorende beperkingen. Ons doel is dat deze jongeren na een ontwikkelingstraject op Parc Spelderholt zelfstandiger en zinvoller in de maatschappij kunnen leven. Jongeren met een beperking hebben mogelijkheden en een toekomst en die toekomst geven wij met hen inhoud.

Visie

Parc Spelderholt is een ontwikkelingscentrum en creƫert voor deze doelgroep met Academie Spelderholt en Hotel en Kasteel Spelderholt een unieke woon- en leeromgeving. Gedurende het traject wonen de jongeren op het Parc en ontwikkelen zich op persoonlijk vlak, in het opdoen van woonvaardigheden en het verrichten van arbeidsmatige werkzaamheden. Wij innoveren ons concept voortdurend op basis van nieuwe inzichten en praktijkervaring.

De zakelijke en particuliere gasten worden voor hun conferentie, verblijf of activiteit gastvrij ontvangen met een glimlach! De jongeren werken onder begeleiding mee met de professionals en doen vaardigheden op binnen hun dagbesteding. De professionals, stagiairs en vrijwilligers werken met passie en gedrevenheid om de jongeren hun ontwikkelingsstappen te laten maken.

Kernactiviteiten

Voor jongeren met een verstandelijke en andere beperkingen wordt na het VSO een ontwikkelingstraject van drie jaar aangeboden van wonen, werken en leren. Academie Spelderholt biedt en begeleidt het ontwikkelingstraject.

Binnen Academie Spelderholt gebruiken wij termen die gerelateerd kunnen worden aan het onderwijs. Termen als studenten, leergang i n plaats van dagbesteding en werk/stage in plaats van arbeidsmatige dagbesteding. Deze termen gebruiken wij om onze missie en visie kracht bij te zetten en de jongeren daarmee serieus te nemen. Academie Spelderholt is echter geen onderwijsinstelling.

Zowel Academie Spelderholt als Hotel/Kasteel Spelderholt biedt een leeromgeving waar met ondersteuning van professionals het geleerde in praktijk wordt gebracht. Ons Hotel en Kasteel bieden zakelijke en particuliere gasten conferentiearrangementen, accommodatie voor vakantieweken en logeerweekenden en mogelijkheden voor feesten en partijen.