Missie, visie, mensbeeld en kernactiviteiten

Missie

Stichting Parc Spelderholt gelooft in ontwikkelingsmogelijkheden van jongeren met een verstandelijke handicap en de daarbij behorende beperkingen. Ons doel is dat deze jongeren na een ontwikkelingstraject op Parc Spelderholt zelfstandiger en zinvoller in de maatschappij kunnen leven. Jongeren met een beperking hebben mogelijkheden en een toekomst en die toekomst geven wij met hen inhoud.

Visie

Parc Spelderholt is een ontwikkelingscentrum en creëert voor deze doelgroep met Academie Spelderholt en Hotel en Kasteel Spelderholt een unieke woon- en leeromgeving. Gedurende het traject wonen de jongeren op het Parc en ontwikkelen zij zich op persoonlijk vlak, in het opdoen van woonvaardigheden en het verrichten van arbeidsmatige werkzaamheden. Wij innoveren ons concept voortdurend op basis van nieuwe inzichten en praktijkervaring. 

Mensbeeld

Bij het toerusten van de mens met een beperking staan iemands mogelijkheden en de juiste ondersteuning om die mogelijkheden optimaal tot ontplooiing te laten komen centraal. Het vergroten van iemands zelfvertrouwen en onafhankelijkheid is van essentieel belang.

Door de positieve benadering en bevestiging om uit te gaan van de mogelijkheden worden de ernst en mate van de functiebeperking van ondergeschikt belang, waardoor de mens zich zekerder voelt en daardoor de mogelijkheid voor zichzelf kan creëren om zich verder te ontwikkelen.

Pas als de mens gaat zien waar zijn krachten  liggen en ook gaat geloven in deze krachten, kan hij nieuwe vaardigheden leren. Daarvoor heeft hij, naast waardering voor zichzelf, ook waardering van anderen nodig. Als deze waardering gevoeld wordt, bevordert dit het gevoel van eigenwaarde en bestaansrecht en daardoor de motivatie om meer bij te willen dragen, om eigen potenties volledig te ontwikkelen.

Kernactiviteiten

Voor jongeren met een verstandelijke en andere beperkingen wordt na het VSO een ontwikkelingstraject van vier jaar aangeboden van wonen, werken en leren. Academie Spelderholt biedt en begeleidt het ontwikkelingstraject.

Binnen Academie Spelderholt gebruiken wij termen die gerelateerd kunnen worden aan het onderwijs. Termen als studenten, leergang (uitstroomrichting) in plaats van dagbesteding en werk/stage in plaats van arbeidsmatige dagbesteding. Deze termen gebruiken wij om onze missie en visie kracht bij te zetten en de jongeren daarmee serieus te nemen. Academie Spelderholt is echter geen onderwijsinstelling.

Zowel Academie Spelderholt als Hotel/Kasteel Spelderholt biedt een leeromgeving waar met ondersteuning van professionals het geleerde in praktijk wordt gebracht. Ons volledig aangepaste Hotel en Kasteel bieden zakelijke en particuliere gasten conferentiearrangementen, accommodatie voor vakantieweken en logeerweekenden en mogelijkheden voor feesten en partijen.