Word Vriend van Parc Spelderholt

Word vriend van Parc Spelderholt en steun een van onze projecten!

De Stichting Vrienden van Parc Spelderholt draagt bij aan het realiseren van concrete projecten die het unieke Spelderholt-concept ondersteunen en zo bijdragen aan de ontwikkeling van jongeren met een beperking. Daarnaast heeft zij het Parc Spelderholt Studiefonds opgezet, dat bedoeld is voor ouders/wettelijk vertegenwoordigers die niet over voldoende financiële middelen beschikken om hun zoon of dochter op Academie Spelderholt te laten wonen, leren en werken.

Als sponsor draagt u bij aan het welzijn en de ontwikkeling van deze jongeren en wordt ook u Vriend van Parc Spelderholt.

Helpt u mee om het verschil te maken? 
Stuur dan een e-mail naar vriendenvan@parcspelderholt.nl.

Wordt vriend.
Voor een jaarlijkse bijdrage van € 1.000,-

 • wordt uw bedrijfsnaam vermeld in de periodiek verschijnende berichten
 • staat uw bedrijfslogo op ons sponsorbord
 • wordt uw bedrijfsnaam- en logo op deze website vermeld
 • ontvangt u uitnodigingen voor de evenementen die door de Vrienden van Parc Spelderholt worden georganiseerd, en
 • mag u per sponsorjaar kosteloos gebruik maken van een van onze vergaderzalen.

Voor een jaarlijkse bijdrage van € 500,-

 • wordt uw bedrijfsnaam vermeld in de periodiek verschijnende berichten
 • staat uw bedrijfslogo op ons sponsorbord
 • worden uw bedrijfsnaam- en logo op deze website vermeld.

Als donateur steunt u de Stichting Vrienden van Parc Spelderholt met een bedrag naar keuze.

Het bestuur 

Het bestuur van Stichting Vrienden van Parc Spelderholt bestaat uit mannen die Parc Spelderholt een warm hart toedragen en hun onbezoldigde bijdrage daaraan willen leveren.

Graag stellen wij hen aan u voor!

 • Dick de Man (voorzitter)
 • Theo Verhoeven (secretaris)
 • Richard Meurs (penningmeester)
 • Kees van Buuren
 • Dick van Rhee
Het Koetshuis
Restaurant Spelderholt

ANBI

Stichting Vrienden van Parc Spelderholt is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het voordeel hiervan is dat de Stichting Vrienden van Parc Spelderholt geen belasting hoeft te betalen over erfenissen of schenkingen. En donateurs kunnen in bepaalde gevallen hun gift aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

De ANBI-status wordt toegekend door de Belastingdienst.

handig om te weten

Stichting Vrienden van Parc Spelderholt
Bankrekening: NL09 RABO 0306 0358 63 t.n.v. Vrienden van Spelderholt
KvK: 8081141
RSIN: 813901844
Voor meer informatie of het opvragen van de statuten kunt u contact opnemen met het bestuur via vriendenvan@parcspelderholt.nl.

Bekijk hier de jaarrekening 2016.

Meer informatie over het werk dat de stichting doet, de manier waarop zij geld werft en het beheer en de besteding van het vermogen vindt u in het beleidsplan 2016-2017 van deze stichting.

Studenten
Studenten in de keuken

Onze sponsoren

Parc Spelderholt is verheugd over het enthousiasme van organisaties en bedrijven voor ons unieke concept en de bereidheid om dit concept te ondersteunen. 
Zij dragen ieder op geheel eigen wijze hun steentje bij. Door middel van donaties, maar ook door het leveren van expertise, middelen en mankracht. 

Hartelijke dank aan:

Contactgegevens Parc Spelderholt

Postadres Bezoekadres