Onze organisatie

Op Parc Spelderholt wonen, leren en werken jongeren met een beperking. Alles wat ze leren kunnen ze direct in praktijk brengen door het lopen van een stage op het Parc. Het Hotel, Kasteel en het landgoed staan hiervoor tot hun beschikking en zo dragen zij bij aan de dienstverlening van onze gasten.

Wij gaan uit van de kracht van ieder mens en geven de toekomst van deze jongeren samen mét hen inhoud.

Ons unieke concept

Parc Spelderholt is de enige organisatie in Nederland waar wonen, werken en leren in een organisatie en op een plek zijn samengebracht.

Het resultaat is dat onze studenten na hun verblijf op Spelderholt een grotere mate van zelfstandigheid hebben ontwikkeld. En met het Spelderholt-diploma op zak vinden de meeste een leuke vervolgplek. Op de reguliere arbeidsmarkt of in een arbeidsmatige dagbesteding. 

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

Wij geloven in de kracht van ons concept en zijn trots op de ontwikkeling die deze jongeren op Parc Spelderholt doormaken en de mate van zelfstandigheid die bij hen ontstaat. Dat een op de drie studenten er zelfs in slaagt uit te stromen naar betaald werk, veelal met een MBO-diploma, spreekt tot de verbeelding. Maar ook onbetaalde vormen van arbeid kunnen deze jongeren het gevoel geven dat ze ertoe doen.

Wij bieden graag meer jongeren uit de doelgroep de kans om ons ontwikkelingstraject te volgen. Om deze groei mogelijk te maken is het belangrijk dat wij richting stakeholders de toegevoegde waarde van deze combinatie van wonen, werken en leren kunnen onderbouwen.

Dankzij een subsidie van het ministerie van VWS zijn wij in staat gesteld wetenschappelijk onderzoek te starten. Wij hopen de resultaten hiervan in 2019 te kunnen presenteren.