Onze organisatie

Op Parc Spelderholt wonen, leren en werken jongeren met een beperking. Alles wat ze leren kunnen ze direct in praktijk brengen door het lopen van een stage op het Parc. Het Hotel, Kasteel en het landgoed staan hiervoor tot hun beschikking en zo dragen zij bij aan de dienstverlening van onze gasten.

Wij gaan uit van de kracht van ieder mens en geven de toekomst van deze jongeren samen mét hen inhoud.

Ons unieke concept

Parc Spelderholt is de enige organisatie in Nederland waar wonen, werken en leren in een organisatie en op een plek zijn samengebracht.

Het resultaat is dat onze studenten na hun verblijf op Spelderholt een grotere mate van zelfstandigheid hebben ontwikkeld. En met het Spelderholt-diploma op zak vinden de meeste een leuke vervolgplek. Op de reguliere arbeidsmarkt of in een arbeidsmatige dagbesteding. 

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

Wij geloven in de kracht van ons concept en zijn trots op de ontwikkeling die deze jongeren op Parc Spelderholt doormaken en de mate van zelfstandigheid die bij hen ontstaat. Dat een op de drie studenten er zelfs in slaagt uit te stromen naar betaald werk, veelal met een MBO-diploma, spreekt tot de verbeelding. Maar ook onbetaalde vormen van arbeid kunnen deze jongeren het gevoel geven dat ze ertoe doen.

Wij bieden graag meer jongeren uit de doelgroep de kans om ons ontwikkelingstraject te volgen. Om deze groei mogelijk te maken is het belangrijk dat wij richting stakeholders de toegevoegde waarde van deze combinatie van wonen, werken en leren kunnen onderbouwen.

Dankzij een subsidie van het ministerie van VWS zijn wij in staat gesteld wetenschappelijk onderzoek te starten. Wij hopen de resultaten hiervan in 2019 te kunnen presenteren.

Gezocht: evenknieën

Wat werkt in de zelfstandigheidsbevordering van jonge mensen met verstandelijke beperkingen?

Jonge mensen met verstandelijke beperkingen verdienen het om net als ieder ander mee te kunnen doen in de samenleving en daarbij zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren. Uw zoon of dochter, en u als ouder(s), kan mogelijk bijdragen aan de kennis in Nederland over hoe dat lukt, en daarmee een bijdrage leveren aan een wetenschappelijke onderbouwing van maatschappelijke investeringen in de ontwikkeling van deze jongeren.

Een team van onafhankelijke onderzoekers doet momenteel uitgebreid wetenschappelijk onderzoek onder oud-studenten van Academie Spelderholt. Voor dit onderzoek zijn we op zoek naar evenknieën: andere, vergelijkbare personen met licht tot matige verstandelijke beperkingen, die niet het ontwikkelingstraject van Spelderholt doorlopen hebben. Door de situatie van oud-studenten van Spelderholt te vergelijken met de situatie van de evenknieën kunnen we veel leren over ‘wat werkt’.

Is uw zoon of dochter geboren tussen augustus 1987 en februari 1998? Dan zou hij of zij mogelijk als evenknie op anonieme basis kunnen deelnemen aan het onderzoek.

Zoekprofielen
Voor het onderzoek ‘Perspectief op ontwikkeling’ zijn wij op zoek naar evenknieën voor verschillende oud-studenten van Academie Spelderholt, die voldoen aan de volgende profielen:

Jongemannen

  • Met het syndroom van Down en een matig verstandelijke beperking, geboren tussen augustus 1987 en mei 1991 of tussen april 1992 en januari 1996
  • Met PDD-NOS en een licht verstandelijke beperking, geboren tussen mei 1991 en mei 1993
  • Met PDD-NOS en een matig verstandelijke beperking, geboren tussen juni 1994 en juni 1996
  • Met een matig verstandelijke beperking, geboren tussen augustus 1994 en februari 1998.

Jongedames

  • Met een licht verstandelijke beperking, geboren tussen april 1989 en juli 1993
  • Met het syndroom van Down en een matig verstandelijke beperking, geboren tussen april 1989 en oktober 1996
  • Met het syndroom van Down en een licht verstandelijke beperking, geboren tussen december 1991 en mei 1994.
  • Met PDD-NOS en een licht verstandelijke beperking, geboren tussen april 1992 en juni 1997
  • Met Cerebrale Parese en een licht verstandelijke beperking, geboren tussen maart 1994 en maart 1996
  • Moeilijk lerend, met het CINCA-syndroom en granulocyten functiestoornissen.

Om te kunnen bepalen of iemand daadwerkelijk kan fungeren als evenknie, moet worden bepaald of uw zoon of dochter ook een vergelijkbare uitgangspositie had bij het verlaten van het voortgezet (speciaal) onderwijs als één van de jongeren uit de onderzoeksgroep. Dat wil zeggen, een vergelijkbaar niveau van zelfstandig functioneren en een vergelijkbare begeleidingsbehoefte. Om dit te bepalen vergelijken we bijvoorbeeld (eind)verslagen van school, ontwikkelingsperspectieven en/of uitstroomadviezen. De aanwezigheid van dergelijke verslagen zijn een vereiste voor deelname.
Voor de volledigheid, oud-studenten kunnen niet fungeren als evenknie.

Meer informatie en aanmelden
Voldoet uw zoon of dochter aan één van de zoekprofielen en heeft u interesse in deelname aan het onderzoek, dan gaan we graag verder met u in gesprek. We hopen dat u dan contact wilt opnemen met Wilma Evink (wilma.evink@parcspelderholt.nl). Ook voor meer informatie over het onderzoek kunt u contact met haar opnemen of met onderzoeksleider Selle van der Woude via mail@sellevanderwoude.nl.