Bestuur, toezicht en advies

Parc Spelderholt bestaat uit de Stichting Parc Spelderholt en de vennootschappen Holding Spelderholt bv, Academie Spelderholt bv en Hotel/Kasteel Spelderholt bv. Academie Spelderholt draagt zorg voor het ontwikkelen en begeleiden van de studenten gedurende het driejarige ontwikkelingstraject. In ons Hotel en op Kasteel Spelderholt ontvangen wij zakelijke en particuliere gasten. Onze studenten werken met onze professionals mee en brengen het geleerde op die manier in praktijk.

BESTUUR

De dagelijkse leiding van Stichting Parc Spelderholt is in handen van de Raad van Bestuur en wordt gevormd door mevrouw A.G.J.M. (Annette) Fritschy. Zij legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht, die toezicht houdt op het beleid en de algemene gang van zaken van Parc Spelderholt. Daarnaast treedt de Raad van Toezicht op als adviseur en klankbord van de bestuurder.  Verantwoording voor Holding Spelderholt bv, Academie Spelderholt bv en Hotel/Kasteel Spelderholt bv wordt door de bestuurder afgelegd aan de Raad van Commissarissen.

Daar waar van toepassing wordt de Governance Code zorg 2017 gevolgd.
Lees meer over onze organisatie en het afgelopen jaar in ons bestuurlijk jaarverslag.

toezicht en advies

Het bestuur wordt ter zijde gestaan door het Curatorium, de Clientenraad, de Ondernemingsraad en de Studentenraad.

De huidige samenstelling van de Raad van Toezicht/Raad van Commissarissen is als volgt:

  • de heer mr. B. (Boele) Staal (voorzitter/secretaris)
  • de heer mr. ir. P.L.F. (Pieter) Algra
  • de heer W. (Wouter) Wagelaar
  • de heer prof.dr. J.L.L. (Jan) Kimpen
  • mevrouw I.J.M. (Ilse) Vasterman

Wij stellen de leden graag aan u voor.

 

Boele Staal, voorzitter Raad van Toezicht sinds 2016 

Was Commissaris van de Koningin in Utrecht en lid van de Eerste Kamer en werkte zowel bij de overheid als in het bedrijfsleven. Tegenwoordig vervult hij een aantal toezichtfuncties, o.a. bij twee ziekenhuizen en een groot waterbedrijf.

“Van een search bureau waar ik veel contact mee heb, hoorde ik dat er werd gezocht naar een voorzitter Raad van Toezicht voor Stichting Parc Spelderholt. Het mooie van Spelderholt is dat het jongeren met een beperking een kans geeft om deel te nemen aan de samenleving. Dat concept sprak me toen en spreekt me nog steeds aan. Vandaar dat ik op de vacature gereageerd heb. Naast het toezicht houden ben ik als voorzitter het eerste aanspreekpunt voor de directeur en denk ik mee over de uitdagingen waar Spelderholt voor komt te staan. Mijn bestuurlijke ervaring en netwerk kunnen daar behulpzaam bij zijn. Het Spelderholt-concept zou ook elders in het land een plek moeten krijgen. De doelgroep is groter dan het aantal plaatsen dat Spelderholt in Beekbergen bieden kan. Gelukkig is er nu een wettelijke eis, die organisaties verplicht om arbeidskrachten uit onze doelgroep in dienst te nemen. Dat biedt nog meer kansen voor vergroting van de ontwikkelingscapaciteit. Ik wens Spelderholt toe dat daar ruimere financiële middelen voor komen.”

Pieter Algra, lid Raad van Toezicht sinds 2011

Adviseur Zorgverzekeraars Nederland en initiatiefnemer zorginnovaties

“Wat mij met name aanspreekt is dat wij jongvolwassenen, die dit hard nodig hebben, een passende leeromgeving bieden, waarin zij zich goed kunnen ontwikkelen tot zelfstandige en zelfbewuste deelnemers aan de maatschappij. 
Met een moeder die werkte als lerares in het voortgezet speciaal onderwijs was de doelgroep al vroeg in mijn leven onderwerp van gesprek. Gericht werken met deze doelgroep voelt daarom vertrouwd. 
Binnen de Raad van Toezicht zijn in het bijzonder financiële onderwerpen mijn aandachtsgebied. Ik merk dat mijn bedrijfskundige en juridische opleiding en de opgedane ervaring in de zorgsector me goed van pas komen om bij te dragen aan het verder verbeteren van Parc Spelderholt. 
De waarde die Parc Spelderholt oplevert voor de jongvolwassenen, en in het verlengde daarvan voor de samenleving, doet ertoe. Veel meer jongvolwassenen met een verstandelijke beperking de mogelijkheid kunnen bieden op een gelukkiger en zelfstandiger leven, dat is wat ik Parc Spelderholt toewens!”

Wouter Wagelaar, lid Raad van Toezicht sinds 2012

General manager bij Bilderberg en verantwoordelijk voor twee prachtige hotels op de Midden Veluwe in Garderen

“Waarom Spelderholt mij zo aanspreekt? Vanwege het unieke concept. Maar ook vanwege het enthousiaste team van medewerkers, voor wie de studenten en gasten op nummer 1 staan. Een team dat vol trots de studenten, die met het Spelderholt-diploma op zak Spelderholt verlaten, uitzwaaien. 
Ik vind het fijn om voor dit concept mijn ruime ervaring in de hotellerie, dat ook onderdeel uitmaakt van Parc Spelderholt, in te zetten en sparringpartner te kunnen zijn op het gebied van marketing, sales, revenu management en operationele vraagstukken. Inmiddels weten vele (zakelijke) gasten het Parc te vinden en dit heeft een positieve impact, op zowel de korte als de lange termijn. De renovatie en restyling van het hotel en kasteel hebben daar zeker aan bijgedragen. 
Kortom: Parc Spelderholt is meer dan ooit klaar voor een prachtige toekomst en dit gun ik ze ook van harte. Een tweede vestiging in den lande zou natuurlijk de kroon op het werk zijn.” 

Jan Kimpen, lid Raad van Toezicht sinds 2012

Chief medical officer bij Philips

“Mijn collega kinderarts Hugo Heymans vroeg me toendertijd of het niet iets voor mij zou zijn om hem in de Raad op te volgen. Omdat hij zo inspirerend sprak over het concept en veel wist te verhalen heb ik me kandidaat gesteld en ben, na een selectieprocedure, aangesteld. 
Parc Spelderholt biedt een uniek concept van wonen, werken en leren in een prachtige, rustgevende omgeving. Om jonge mensen met een beperking de kans te bieden zich te ontwikkelen om te kunnen participeren in de samenleving vind ik een prachtig ideaal. Ik wil daar graag aan bijdragen door mijn ervaring als kinderarts en bestuurder in te zetten. 
Het zou fantastisch zijn als we dit concept breder zouden kunnen uitrollen in Nederland. Zoveel meer jongeren zouden hiervan dan kunnen profiteren om te groeien en zich te ontwikkelen.”

Ilse Vasterman, lid Raad van Toezicht sinds 2018

Werkt als projectmanager en fondsenwerver bij Kinderhospice Binnenveld en besteedt daarnaast een belangrijk deel van haar tijd aan het voorzitterschap van de stichting DownTown, een organisatie die werkervaringsprojecten voor jongeren met een verstandelijke beperking opzet. Voorheen werkte Ilse voor een internationaal foodconcern en was zij als vrijwilliger en bestuurder actief in zorg en onderwijs.

“Bij de start van Parc Spelderholt heb ik me aangemeld als donateur. En sinds die tijd ben ik Spelderholt blijven volgen, eerst van een afstand en nu als lid van de Raad van Toezicht. Wat me zo aanspreekt in het concept is de heldere visie en dito aanpak. Jongeren met een beperking benaderen vanuit een ontwikkelperspectief; uitgaan van wat er wèl kan. Dat past erg bij mijn professionele en persoonlijke opvattingen en ervaring. Daarnaast komt mijn betrokkenheid bij de doelgroep ook voort uit het feit dat ik moeder ben van een zoon met een beperking. 
Mijn ervaring op het gebied van fondsenwerving, arbeidsmarkt, onderwijs en hospitality is een mooie mix die ik voor Spelderholt kan inzetten. 
Ik denk dat Spelderholt nog meer dan nu een voorbeeld voor andere organisaties kan worden, van hoe de combinatie wonen, werken en leren synergie kan opleveren. Ik wens Spelderholt toe dat de organisatie kan blijven bloeien, innoveren en wie-weet ook groeien.”