Bestuur, toezicht en advies

Parc Spelderholt bestaat uit de Stichting Parc Spelderholt en de vennootschappen Holding Spelderholt bv, Academie Spelderholt bv en Hotel/Kasteel Spelderholt bv. Academie Spelderholt draagt zorg voor het ontwikkelen en begeleiden van de studenten gedurende het vierjarige ontwikkelingstraject. In ons Hotel en op Kasteel Spelderholt ontvangen wij zakelijke en particuliere gasten. Onze studenten werken met onze professionals mee en brengen het geleerde op die manier in praktijk.

BESTUUR

De dagelijkse leiding van Stichting Parc Spelderholt is in handen van de Raad van Bestuur en wordt gevormd door mevrouw Annette Fritschy. Zij legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht, die toezicht houdt op het beleid en de algemene gang van zaken van Parc Spelderholt. Daarnaast treedt de Raad van Toezicht op als adviseur en klankbord van de bestuurder.  Verantwoording voor Holding Spelderholt bv, Academie Spelderholt bv en Hotel/Kasteel Spelderholt bv wordt door de bestuurder afgelegd aan de Raad van Commissarissen.

Annette Fritschy wordt ter zijde gestaan door het Curatorium, de Verwantenraad, de Ondernemingsraad en de Studentenraad.

Daar waar van toepassing wordt de Governance Code zorg 2017 gevolgd.
Lees meer over onze organisatie en het afgelopen jaar in ons bestuurlijk jaarverslag.

 

Annette Fritschy, directeur sinds 2010

Was werkzaam bij zorgorganisatie Sensire als regiodirecteur en als manager operations bij arbeidsvoorziening Rijnmond en KLIQ re-integratie.

 “Hoe ik bij Parc Spelderholt terecht ben gekomen? Mijn vrouw was in die tijd hoofd van het transferbureau van Gelre Ziekenhuizen, dat samenwerkte met  zorghotel Parc Spelderholt. Vaak kwam zij met mooie verhalen thuis over de Spelderholt-studenten en dit unieke concept.

Toen ik hoorde dat de functie van directeur/bestuurder vrijkwam, heb ik direct gesolliciteerd en werd ik tot mijn vreugde half november 2010 benoemd.

 

 

De sfeer op het Parc sprak mij direct erg aan. Het is fantastisch om te ervaren hoe de studenten door deze werkwijze uitgedaagd worden om hun zelfstandigheidsniveau te vergroten in het wonen en werken en zichzelf beter leren kennen. Hierdoor staan zij met meer zelfvertrouwen in het leven.

Aangezien ik me altijd heb ingezet voor mensen die een duwtje in de rug nodig hebben, sloot deze functie goed aan bij mijn ervaring en zag (en zie) ik het als een mooie uitdaging om er samen voor te zorgen dat dit prachtige concept een grotere landelijke bekendheid krijgt en voor een grotere groep jongeren bereikbaar is."

TOEZICHT EN ADVIES

Wij stellen de leden van de Raad van Toezicht/Raad van Commissarissen graag aan u voor:

  • Boele Staal (voorzitter/secretaris)
  • Ilse Vasterman
  • Carla Maessen-Brand
  • Henk Kivits 
  • Ferdinand Tuinstra

BOELE STAAL, VOORZITTER en secretaris RAAD VAN TOEZICHT SINDS 2016 

Was Commissaris van de Koningin in Utrecht en lid van de Eerste Kamer en werkte zowel bij de overheid als in het bedrijfsleven. Tegenwoordig vervult hij een aantal toezichtfuncties, o.a. bij twee ziekenhuizen en een groot waterbedrijf.

“Van een search bureau waar ik veel contact mee heb, hoorde ik dat er werd gezocht naar een voorzitter Raad van Toezicht voor Stichting Parc Spelderholt. Het mooie van Spelderholt is dat het jongeren met een beperking een kans geeft om deel te nemen aan de samenleving. Dat concept sprak me toen en spreekt me nog steeds aan. Vandaar dat ik op de vacature gereageerd heb. Naast het toezicht houden ben ik als voorzitter het eerste aanspreekpunt voor de directeur en denk ik mee over de uitdagingen waar Spelderholt voor komt te staan. Mijn bestuurlijke ervaring en netwerk kunnen daar behulpzaam bij zijn. Het Spelderholt-concept zou ook elders in het land een plek moeten krijgen. De doelgroep is groter dan het aantal plaatsen dat Spelderholt in Beekbergen bieden kan. Gelukkig is er nu een wettelijke eis, die organisaties verplicht om arbeidskrachten uit onze doelgroep in dienst te nemen. Dat biedt nog meer kansen voor vergroting van de ontwikkelingscapaciteit. Ik wens Spelderholt toe dat daar ruimere financiële middelen voor komen.”

Ilse Vasterman, lid Raad van Toezicht sinds 2018

Werkt als Senior fondsenwerver & relatiemanager Bartiméus Fonds en besteedt daarnaast een belangrijk deel van haar tijd aan het voorzitterschap van de stichting DownTown, een organisatie die werkervaringsprojecten voor jongeren met een verstandelijke beperking opzet. Voorheen werkte Ilse als projectmanager en fondsenwerver bij Kinderhospice Binnenveld, voor een internationaal foodconcern en was zij als vrijwilliger en bestuurder actief in zorg en onderwijs.

“Bij de start van Parc Spelderholt heb ik me aangemeld als donateur. En sinds die tijd ben ik Spelderholt blijven volgen, eerst van een afstand en nu als lid van de Raad van Toezicht. Wat me zo aanspreekt in het concept is de heldere visie en dito aanpak. Jongeren met een beperking benaderen vanuit een ontwikkelperspectief; uitgaan van wat er wèl kan. Dat past erg bij mijn professionele en persoonlijke opvattingen en ervaring. Daarnaast komt mijn betrokkenheid bij de doelgroep ook voort uit het feit dat ik moeder ben van een zoon met een beperking. 
Mijn ervaring op het gebied van fondsenwerving, arbeidsmarkt, onderwijs en hospitality is een mooie mix die ik voor Spelderholt kan inzetten. 
Ik denk dat Spelderholt nog meer dan nu een voorbeeld voor andere organisaties kan worden, van hoe de combinatie wonen, werken en leren synergie kan opleveren. Ik wens Spelderholt toe dat de organisatie kan blijven bloeien, innoveren en wie weet ook groeien.”

Carla Maessen, Lid Raad van Toezicht sinds 2020/ auditcommissie

Was sinds 2014 general manager bij Bilderberg en is per 1 januari 2021 algemeen directeur bij Accres

"Een aantal jaren geleden ben ik met Parc Spelderholt in contact gekomen. Zakelijk, maar ook privé. Tijdens deze bezoeken werd ik iedere keer weer geraakt door de enorme betrokkenheid van het team en door het enthousiasme en gevoel van trots van de Spelderholt-studenten en het plezier waarmee ze aan het werk zijn. Toen ik door iemand in mijn netwerk gewezen werd op de vacature voor de Raad heb ik dan ook niet lang hoeven nadenken om daarop te reageren. En met succes.
Mijn achtergrond in de hotellerie en mijn passie voor opleiden en ontwikkelen komen hierin samen. Na vele jaren als general manager voor Bilderberg te hebben gewerkt, ben ik sinds 1 januari 2021 weer werkzaam in Apeldoorn als algemeen directeur bij Accres. Vanuit deze ervaring en met mijn Apeldoorns netwerk wil ik een bijdrage leveren aan Parc Spelderholt: deze organisatie verdient het om 'top of mind' te zijn bij iedereen die een meeting of bijeenkomst gaat organiseren. Hoe mooi zou het zijn als er landelijk meer vergelijkbare initiatieven volgen en er een goede doorstroom van studenten op de arbeidsmarkt plaatsvindt. 
Parc Spelderholt is een prachtige organisatie met een mooi toekomstperspectief en ik ben blij dat ik daar vanaf de zijlijn een bijdrage aan mag leveren."

 

 

Henk Kivits, Lid Raad van Toezicht sinds 2020

Na een studie scheikunde en natuurkunde heeft de heer Kivits een ingenieursbureau opgericht en is hij later via KPN en Holland Casino bij Stage Entertainment, het bedrijf van Joop van den Ende, de mecenas van Parc Spelderholt, terechtgekomen.

“Bij Holland Casino is Boele Staal een tijd mijn voorzitter van de Raad van Commissarissen geweest en dat was een heel fijne samenwerking. Hij heeft me gevraagd om me aan Parc Spelderholt te verbinden.
Een belangrijke motivatie voor me komt uit mijn jarenlange rol als voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Efteling. In dit prachtige themapark zijn de ongeveer 3000 medewerkers, waarvan een aantal een ‘rugzakje’ heeft, het belangrijkste van alles wat de Efteling te bieden heeft. Het is fantastisch om mee te maken hoe die collega’s dit compenseren met heel veel liefde, enthousiasme en overgave. Maar zij moeten dan wel een kans krijgen.
Ik zie het als mijn belangrijkste bijdrage om de Spelderholt-studenten te helpen een mooie toekomst te krijgen, nadat ze met goed gevolg het ontwikkelingstraject op Parc Spelderholt doorlopen hebben. Graag zie ik dat Parc Spelderholt zijn vleugels kan en mag uitslaan naar meerdere provincies van ons land.”

FERDINAND TUINSTRA, LID RAAD VAN TOEZICHT SINDS 2020/ AUDITCOMMISSIE

Werkzaam in de financiële sector als directeur van NpM, Platform for Inclusive Finance.
Adviseur en commissaris bij twee start-ups.

“Hoe ik in aanraking ben gekomen met Parc Spelderholt? Mijn zoon Jan Willem heeft het ontwikkelingstraject gevolgd. In de zomer van 2019 heeft hij, met het Spelderholt-diploma op zak, het Parc verlaten om een nieuwe stap te zetten. Het is een prachtig concept. De manier van samen leven, leren en werken is zo vormend dat je daar de rest van je leven baat bij hebt. Dat zie ik bij mijn zoon en bij andere jongeren die het Spelderholt-traject doorlopen hebben. 

Als voormalig bankier en deskundige op financieel gebied hoop ik een zinvolle bijdrage te kunnen leveren, als lid van de audit commissie.

Het is een strategische uitdaging om dit op een verantwoorde en duurzame wijze te blijven doen. Daar zijn met alle betrokken stakeholders goede afspraken voor nodig. Er zijn nog vele mogelijkheden om het concept en de organisatie verder te ontwikkelen. Daarnaast is het een lonkend perspectief om de Spelderholt-gedachte verder over Nederland te verspreiden, want ik weet zeker dat er meer jongeren met een beperking zijn die dit willen en kunnen. Daar moeten we mee aan de slag!"