Bestuur, toezicht en advies

Parc Spelderholt bestaat uit de Stichting Parc Spelderholt en de vennootschappen Holding Spelderholt bv, Academie Spelderholt bv en Hotel/Kasteel Spelderholt bv.

Academie Spelderholt draagt zorg voor het ontwikkelen en begeleiden van de studenten gedurende het driejarige ontwikkelingstraject.

In ons Hotel en op Kasteel Spelderholt ontvangen wij zakelijke en particuliere gasten. Onze studenten werken met onze professionals mee en brengen het geleerde op die manier in praktijk.

Bestuur 

De dagelijkse leiding van Stichting Parc Spelderholt is in handen van de Raad van Bestuur en wordt gevormd door mevrouw A.G.J.M. (Annette) Fritschy. Zij legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht, die toezicht houdt op het beleid en de algemene gang van zaken van Parc Spelderholt. Daarnaast treedt de Raad van Toezicht op als adviseur en klankbord van de bestuurder. 

Verantwoording voor Holding Spelderholt bv, Academie Spelderholt bv en Hotel/Kasteel Spelderholt bv wordt door de bestuurder afgelegd aan de Raad van Commissarissen.

Daar waar van toepassing wordt de Governance Code zorg 2017 gevolgd.

Lees meer over onze organisatie en het afgelopen jaar in ons bestuurlijk jaarverslag.

toezicht en advies

De huidige samenstelling van de Raad van Toezicht/Raad van Commissarissen is als volgt:

  • de heer mr. B. (Boele) Staal (voorzitter/secretaris)
  • de heer prof.dr. J.L.L. (Jan) Kimpen (vicevoorzitter)
  • de heer mr. ir. P.L.F. (Pieter) Algra
  • mevrouw I.J.M. (Ilse) Vasterman
  • de heer W. (Wouter) Wagelaar

Het bestuur wordt ter zijde gestaan door het Curatorium, de Clientenraad, de Ondernemingsraad en de Studentenraad.