Bedrijfsinformatie

Parc Spelderholt is georganiseerd in teams, die gezamenlijk vormgeven aan de volgende onderdelen:

  • Stichting Parc Spelderholt
  • Holding Spelderholt B.V.
  • Academie Spelderholt B.V.
  • Hotel/Kasteel Spelderholt B.V.

Academie Spelderholt draagt zorg voor het ontwikkelen en begeleiden van de studenten gedurende het vierjarige ontwikkelingstraject. In ons Hotel en op Kasteel Spelderholt ontvangen wij zakelijke en particuliere gasten. Onze studenten werken met de professionals mee en brengen het geleerde op die manier in de praktijk. De directie wordt gevormd door mevrouw A.G.J.M. Fritschy. 

Voor een financiële verantwoording verwijzen wij graag naar onze jaarrekening die gedeponeerd is bij de Kamer van Koophandel. 

Lees meer over onze organisatie in ons bestuurlijk jaarverslag en organogram en in ons meerjarenbeleidsplan.

Klik hier voor overige bedrijfsinformatie.