klachtenprocedure

Parc Spelderholt en zijn directie en Raad van Toezicht hechten sterk aan een veilige omgeving, waarin het uiten van onvrede zo eenvoudig mogelijk moet zijn, opdat de diensten, zorg en begeleiding voortdurend verbeterd kunnen worden en een veilig werk- en leerklimaat geborgd blijft. Parc Spelderholt onderschrijft daarom graag de principes en eisen op dit vlak uit de Governance Code en de wetgeving. Een onafhankelijke contactpersoon/begeleiding bij een klacht is essentieel; daarom heeft Parc Spelderholt gekozen voor externe expertise, waar u met uw klacht terecht kunt. 

Lees meer

Contactgegevens Parc Spelderholt

Postadres Bezoekadres