Zelfredzaamheid

Zelfredzaam zijn is je eigen keuzes maken, zelf bepalen, zelf doen, zelf denken en zelf beslissen. Zelfredzaamheid is voor onze studenten niet vanzelfsprekend. Keuzes worden vaak gemaakt door anderen. Wij vinden het belangrijk dat je je eigen keuzes leert maken. Samen met jou gaan we hier aan werken tijdens je ontwikkelingstraject.

Hoe zelfredzaam ben jij?

Jongeren met een beperking zijn een doelgroep waarbij de keuzes in hun leven regelmatig zijn gemaakt door anderen. De studenten van Parc Spelderholt mogen vaak nog leren om zelf keuzes te maken en zich verantwoordelijk te voelen voor hun eigen handelen. Hier komt ook het bekwaam genoeg voelen om te beslissen naar voren. Het zelfbeeld en zelfvertrouwen is geregeld uit balans. Op Parc Spelderholt werken wij hier samen met jou aan. 

Waarom is het zo belangrijk?

Bevorderen dat onze studenten zo zelfredzaam mogelijk zijn, ofwel zichzelf zo goed mogelijk zelfstandig kunnen redden, is een belangrijk doel tijdens het ontwikkelingstraject. Je wordt gestimuleerd om eigen keuzes te maken en hiervoor te staan en te gaan. De samenwerking met je ouders is hierbij erg belangrijk. Het is belangrijk dat je wat je leert, ook bij je ouders thuis kunt toepassen en hier verder aan kunt werken. Dit zal een positieve uitwerking hebben op je zelfbeeld en zelfvertrouwen, en dat is de basis voor zelfredzaamheid.