Zelfredzaamheid

Zelfredzaam zijn betekent je eigen keuzes kunnen maken, zelf bepalen, zelf doen, zelf denken en zelf beslissen. Zelfredzaamheid is voor onze studenten niet vanzelfsprekend. Keuzes worden vaak gemaakt door anderen. Wij vinden het belangrijk dat jij je eigen keuzes leert maken. Samen met jou gaan we hieraan werken tijdens je ontwikkelingstraject.

Hoe zelfredzaam ben jij?

Jongeren met een beperking kiezen vaak niet zelf; er wordt voor hen gekozen. Wij vinden het belangrijk dat onze studenten leren om zelf keuzes te maken en zich verantwoordelijk voelen voor hun eigen handelen. Hier komt ook het zich bekwaam genoeg voelen om te beslissen naar voren. Het zelfbeeld en zelfvertrouwen is geregeld uit balans. Op Parc Spelderholt werken wij hier samen met jou aan. 

Waarom is ZELFREDZAAMHEID zo belangrijk?

Bevorderen dat onze studenten zo zelfredzaam mogelijk zijn, ofwel zichzelf zo goed mogelijk zelfstandig kunnen redden, is een belangrijk doel tijdens het ontwikkelingstraject. Je wordt gestimuleerd om eigen keuzes te maken en hiervoor te staan en te gaan. De samenwerking met je ouders is hierbij erg belangrijk. Het is belangrijk dat je wat je op Parc Spelderholt leert ook bij je ouders thuis kunt toepassen en hier verder aan kunt werken. Dit zal een positieve uitwerking hebben op je zelfbeeld en zelfvertrouwen, de basis voor zelfredzaamheid.