Referenties

De zorg voor uw zoon of dochter uit handen geven is een behoorlijk grote stap. Daarvoor is het belangrijk dat u het vertrouwen heeft dat uw kind in goede handen is. Wij begrijpen dat het prettig is om te lezen wat anderen daarover zeggen. Wat is daarnaast de meerwaarde van een ontwikkelingstraject? Beiden vindt u terug in onderstaande onderzoeken en referenties:

  • Tevredenheidsonderzoek
    In november 2019 heeft een tevredenheidsonderzoek plaatsgevonden onder ouders/vertegenwoordigers van onze studenten. Dit onderzoek is een gezamenlijk initiatief van de Verwantenraad (v/h Cliëntenraad) en directie/management van Parc Spelderholt. U kunt hier de bevindingen van dat onderzoek lezen.
  • Wetenschappelijk onderzoeksrapport ‘Perspectief op Ontwikkeling’
    Het onderzoek ‘Perspectief op Ontwikkeling’ – mede mogelijk gemaakt door de ministeries van VWS, OCW en SZW – is uitgevoerd onder oud-studenten van Parc Spelderholt, waar jongeren met licht tot matig verstandelijke beperkingen een 4-jarig ontwikkelingstraject kunnen volgen. De achtergrond en uitkomsten van het onderzoek zijn hier te lezen.
  • En wie kan het beter vertellen dan onze studenten zelf? Zij leggen in onderstaande video uit wat écht belangrijk is. Lees hier meer ervaringen van studenten.