Tevredenheidsonderzoek | De resultaten

In november 2019 heeft een tevredenheidsonderzoek plaatsgevonden onder ouders/vertegenwoordigers van onze studenten. Dit onderzoek is een gezamenlijk initiatief van de Verwantenraad (v/h Cliëntenraad) en directie/management van Parc Spelderholt. Over de gehele linie zijn er mooie uitslagen uit voortgekomen met een respons van 51 (54%) van de 95 uitgezette vragenlijsten. De algemene tevredenheid gaf een score van 8.3. Het aantal respondenten was evenredig verdeeld over de drie leerjaren en zij gaven een gemiddelde waardering van 8.3 (8.2/8.3/8.4). Verder heeft 80% van de ouders/vertegenwoordigers aangegeven dat zij Academie Spelderholt aanbevelen. 

gemiddelde scores

De organisatie scoort op de verschillende onderdelen boven een 8.5.

Gemiddelde scores van de 6 onderzochte thema's:

  • Leergang  8.9
  • Woontraject 8.7
  • Medewerkers 8.7
  • Persoonlijke ontwikkeling 8.7
  • Communicatie 8.4
  • Management 8.3

96% vindt de evaluatiemomenten over de voortgang belangrijk tot zeer belangrijk.

60% vindt de oudermiddagen belangrijk tot zeer belangrijk en 33% is (vaak) verhinderd. 14% geeft aan dat de onderwerpen niet aansluiten op de informatiebehoefte.

Communicatie: bereikbaarheid 8.7, op de hoogte houden van de ontwikkeling van zoon/dochter 8.6, snel bij vragen geholpen 8.4 en geinformeerd over de ontwikkelingen van de organisatie 8.2.

Imago dat zeer goed past: 92% vindt dat Parc Spelderholt zich sterk maakt voor de doelgroep, 90% dat er een veilige leeromgeving wordt geboden en 86% dat het individu centraal staat binnen het groepsgewijs leren/dat de student voorbereid wordt om zelfstandiger deel te nemen aan de maatschappij/dat er een kwalitatief goed ontwikkelingstraject wordt geboden. 

 

Sterke & zwakke punten

Als sterke punten van Academie Spelderholt worden 'goed modern onderwijs' en de 'combinatie van wonen-werken-leren' genoemd.
Als zwakke punten worden de 'wisselende docentengroep' en 'afgelegen locatie' genoemd.

 

Verbeterpunten

  • Het aanbod van vrijetijdsinvulling (score 6.6; 22% ontevreden).
  • Betere informatievoorziening over de inhoud van de lessen (score 5,9; 33% ontevreden).
  • Binnen de positieve marge is er verbetering mogelijk voor de leergang onderhoud (score 7.6, terwijl de andere leergangen 8.3 en hoger scoorden).