Doelstelling

Het doel van Expertisecentrum Spelderholt is het uitdragen van kennis en kunde in het begeleiden en stimuleren van mensen met een beperking wat leidt tot een grotere mate van zelfstandigheid, eigen regie en autonomie.

We richten ons op ouders/verwanten, de (zorg)professional (zowel in wonen als in dagbesteding) en bedrijven/organisaties) om hen dusdanig toe te rusten dat zij stimulerend en faciliterend zijn aan het ontwikkelen van mensen met een beperking.
Ontwikkelen is voor ieder mens essentieel. Echter niet voor iedereen vanzelfsprekend De grootte van de ontwikkelingsstappen is voor elke individu anders maar dit is minder relevant. Als er maar stappen gezet worden om een zo groot mogelijke zelfstandigheid, eigen regie en/of zelfbeschikking te stimuleren.

Het Expertisecentrum is betrokken bij het ontwikkelen van regiovestigingen. Om zo meer jongeren met een beperking een ontwikkelingstraject te kunnen bieden. Voordeel van een regiovestiging is dat regionaal samenwerkingsverbanden beter te organiseren zijn. Wat bijdraagt aan het zo optimaal mogelijk ondersteunen van een jongere met een beperking voor, tijdens en na een ontwikkelingstraject.

Expertisecentrum Spelderholt zet zich om meer kansen te creëren voor mensen met een beperking om een passende volwaardige plek in te nemen in de maatschappij.

 

Het expertisecentrum opzetten is ontstaan vanuit een breder gedachten goed.

In de tijd dat Parc Spelderholt zich is gaan door ontwikkelen zijn ook ambities en plannen voor de toekomst gemaakt. Het geloof in de interventie en methodiek die door de jaren heen is ontwikkeld binnen Academie Spelderholt is groot. Daarmee ook de ambitie om meer jongeren met een beperking de kans te kunnen geven om een ontwikkelingstraject te volgen. Echter groter groeien op de huidige locatie is geen optie.

Zo ontstaan de ambitie om regiovestigingen op te gaan zetten. Om dat te kunnen doen heb je partners nodig die ook overtuigd zijn van ons concept.

Vanuit die gedachte is de wens om wetenschappelijk onderzoek te doen naar het concept ontstaan. Met als doel concreet maken wat we doen en aantonen dat het werkt.

Het onderzoek is gedaan en in 2020 afgerond (https://www.parcspelderholt.nl/over-spelderholt/kansen-ontwikkeling-jongeren-met-een-beperking-na-vso/)

De resultaten van het onderzoek:

  • De interventie is wetenschappelijk onderbouwd, goed beschreven en doeltreffend
  • Het ontwikkelingstraject draagt bij aan het ontwikkelen van zelfredzaamheid
  • Het ontwikkelingstraject draagt bij aan het verbeteren van de kwaliteit van leven van de jongere met een beperking maar ook voor de kwaliteit van leven van ouders/broers en zussen
  • Bekrachtiging dat regiovestigingen kunnen helpen bij het behoud de ontwikkeling mede omdat na het ontwikkelingstraject vaak een terugval van ontwikkeling te zien is.

De uitkomsten van het onderzoek bekrachtigen de ambities om deze ambities waar te maken is mede het Expertisecentrum opgezet. Om de interventie uit te dragen, kennis en kunde te borgen en door te ontwikkelen en regiovestigingen op te zetten is het expertisecentrum opgezet.