Doelstelling

Het Expertisecentrum Spelderholt is een onderdeel van de Stichting Parc Spelderholt. Het primaire doel van het expertisecentrum is het aanbieden van kennis en kunde in het begeleiden en stimuleren van jongeren met een beperking wat leidt tot een grotere mate van zelfstandigheid in de persoonlijke ontwikkeling, het wonen en werken. Wij richten ons op de betrokkenen om hen heen, zorgorganisaties, woon- en ouderinitiatieven, medewerkers in het werkveld, bedrijven en belanghebbenden in de politiek en bij maatschappelijke organisaties.

Daarnaast heeft het aanbieden van de kennis en kunde het doel om de positieve en ontwikkelingsgerichte visie van Parc Spelderholt op mensen met een beperking breder onder de aandacht te brengen en daarmee voor mensen met een beperking meer kansen te creëren om een gelijkwaardige, passende plek in te nemen in de maatschappij.

Het ontwikkelen van regiovestigingen draagt hieraan bij, regionaal zijn samenwerkingsverbanden beter te organiseren. Wat bijdraagt aan het zo optimaal mogelijk ondersteunen van een jongere met een beperking voor, tijdens en na een ontwikkelingstraject.