Regiovestigingen

Parc Spelderholt wil graag regiovestigingen opzetten. De eerste aanzet daartoe is gemaakt. Het ontwikkelen van regionale vestigingen draagt bij aan de missie en visie van Parc Spelderholt. Het heeft tot gevolg dat:

 • De ontwikkelingsgerichte visie van Parc Spelderholt op mensen met een beperking breder wordt verspreid en aangeboden
 • Er meer mogelijkheden worden gecreĆ«erd voor jongeren om een ontwikkelingstraject te volgen en daarmee de kansen voor hun toekomst kunnen vergroten
 • Samenwerkingsverbanden op regionaal niveau georganiseerd kunnen worden i.p.v landelijk, t.b.v.
  • In- en uitstroom van studenten
  • Visie op de groep van mensen met een beperking
  • Verbreden van mogelijkheden tijdens een ontwikkelingstraject
  • Doorontwikkeling concept

Door de huidige ontwikkeling in ons land is het (ver)bouwen t.b.v. huisvesting van de studenten moeilijk. Om wel in ontwikkeling te blijven onderzoeken wij nu hoe en waar we zonder woonplekken toch jongeren met een beperking meer kansen op ontwikkeling kunnen bieden. Om wellicht in de toekomst de woonplekken er bij aan te laten sluiten.

Meer weten? Neem contact met ons op.

Contact