Workshop Ontwikkelingsgericht denken en handelen – mee ontwikkelen met je kind

Hoe kan ik als ouder of verwant mee in de ontwikkeling van mijn kind of naaste? Hoe kan ik ontwikkelingsgericht denken en handelen in de praktijk zonder dat dit enorme aanpassingen vergt?

Eigen regie, meedoen in de maatschappij, gezien worden, er toe doen en ontwikkelingskansen krijgen waar mogelijk, hoe klein ook, is voor ieder mens van belang. Oprecht geloven in en kijken naar de mogelijkheden van mensen met een beperking. Begeleiden met de handen op de rug waar dit kan en alleen ondersteunen/overnemen waar nodig. Zonder over- of onderschatten. Dit vraagt bewustwording en inzet van alle betrokkenen. Deze visie door laten vloeien in handelen is daarna van belang.

U als ouder of verwant bent een nauw betrokkene. Maar hoe kunt u er voor zorgen dat u meegroeit en ondersteund bent aan de ontwikkeling van uw naaste met een beperking. Op welke manier kan je met kleine stapjes, kleine aanpassingen ontwikkeling stimuleren in de dagelijkse dingen. We inspireren u graag in onze workshop.

De workshop richt zich eerst op bewustwording, wat zijn uw verwachtingen, welke rol heb ik als ouder of verwant, welke invloed heb ik en waarop? Daarna bieden we u handvatten om ontwikkelingsgericht denken en handelen onderdeel te maken van uw dagelijkse leven. Zonder teveel poespas en grote aanpassingen of investering.

Geplande workshops

Data:

  • 17 november 2023
  • 1 maart 2024
  • 7 juni 2024
  • 8 november 2024

Tijd: 13:00u tot 17:00u

Locatie: Parc Spelderholt

Kosten: € 95,- per persoon

U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar: expertisecentrum@parcspelderholt.nl