Annette Fritschy stelt zich voor

Sinds 2010 is Annette Fritschy directeur van Stichting Parc Spelderholt. Daarvoor was zij werkzaam bij zorgorganisatie Sensire als regiodirecteur en als manager operations bij arbeidsvoorziening Rijnmond en KLIQ re-integratie.

 “Hoe ik bij Parc Spelderholt terecht ben gekomen? Mijn vrouw was in die tijd hoofd van het transferbureau van Gelre Ziekenhuizen, dat samenwerkte met het zorghotel van Parc Spelderholt. Vaak kwam zij met mooie verhalen thuis over de Spelderholt-studenten en dit unieke concept voor jonge mensen met een beperking. Toen ik hoorde dat de functie van directeur/bestuurder vrijkwam, heb ik dan ook direct gesolliciteerd en werd ik tot mijn vreugde half november 2010 benoemd.

De sfeer op het Parc sprak mij direct erg aan. Het is fantastisch om te ervaren hoe de studenten door deze werkwijze uitgedaagd worden om hun zelfstandigheidsniveau te vergroten in het wonen en werken en zichzelf beter leren kennen. Hierdoor staan zij met meer zelfvertrouwen in het leven.

Aangezien ik me altijd heb ingezet voor mensen die een duwtje in de rug nodig hebben, sloot deze functie goed aan bij mijn ervaring en ik zag (en zie) het als een mooie uitdaging om er samen voor te zorgen dat dit prachtige concept een grotere landelijke bekendheid krijgt en voor een grotere groep jongeren bereikbaar is."

Ik heb mijn ervaring opgedaan in diverse functies binnen de sectoren arbeidsre-integratie en de thuis- en verpleeghuiszorg. Binnen deze sectoren is sprake geweest van veel veranderingsprocessen, waar ik mede leiding aan heb gegeven. Deze ervaring heb ik goed kunnen benutten om gezamenlijk zowel het concept kwalitatief te versterken als toe te groeien naar een financieel gezonde bedrijfsvoering. 

Met de uitkomsten van het uitgevoerde wetenschappelijk onderzoek (2016-2019) is aangetoond dat het investeren in deze doelgroep loont. Wij hopen maatschappelijk invloed te kunnen uitoefenen en te bereiken dat deze jongeren na hun 18e jaar meer ontwikkelingskansen krijgen en dat zij wat zij leren ook in praktijk kunnen brengen. 

Ik ben trots dat ik hieraan vanuit mijn functie leiding mag geven en dit concept mag vormgeven, samen met alle bevlogen en betrokken medewerkers.”