Nieuwe vrienden

Word vriend van Parc Spelderholt en steun een van onze projecten!

De Stichting Vrienden van Parc Spelderholt draagt bij aan het realiseren van concrete projecten die het unieke Spelderholt-concept ondersteunen en zo bijdragen aan de ontwikkeling van jongeren met een beperking. Daarnaast heeft zij het Parc Spelderholt Studiefonds opgezet, dat bedoeld is voor ouders/wettelijk vertegenwoordigers die niet over voldoende financiële middelen beschikken om hun zoon of dochter op Academie Spelderholt te laten wonen, leren en werken.

Als sponsor draagt u bij aan het welzijn en de ontwikkeling van deze jongeren en wordt ook u Vriend van Parc Spelderholt.
Klik hier voor meer informatie.

Helpt u mee om het verschil te maken? 
Stuur dan een e-mail naar vriendenvan@parcspelderholt.nl