Film perspectief op ontwikkeling

Op woensdag 9 juni 2021 is de film "Perspectief op Ontwikkeling" in première gegaan tijdens het INC. Festival. Dit driedaagse online INC. Festival markeerde dat 5 jaar geleden de Nederlandse overheid het VN-verdrag Handicap over de rechten van mensen met een beperking heeft bekrachtigd. Daardoor wordt de beweging naar een samenleving waaraan iedereen vanzelfsprekend kan meedoen versneld.

Film "Perspectief op Ontwikkeling"
De film is gemaakt naar aanleiding van het wetenschappelijk onderzoek dat eind 2020 werd gepresenteerd. Uit dat onderzoek kwam naar voren dat jongeren met een beperking veel meer potentie hebben dan vaak wordt gedacht. Het doel van deze film is zoveel mogelijk mensen duidelijk maken dat 18+ jongeren met een licht tot matig verstandelijke beperking leerbaar zijn en zich nog verder kunnen ontwikkelen. Voor hen zouden er meer mogelijkheden moeten komen om vervolgonderwijs te volgen.

Het onderzoek en de film zijn aangeboden door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).