De resultaten uit het wetenschappelijk onderzoek “Perspectief op ontwikkeling”

Op dinsdag 24 november 2020 was het zo ver en mochten wij het onderzoeksrapport presenteren en officieel overhandigen aan Erik Gerritsen, secretaris-generaal van het Ministerie van VWS. Bij deze (online) presentatie waren ook beleidsmakers van de ministeries van VWS, OCW en SZW en andere betrokken partijen aanwezig.

Het rapport heeft als titel “Perspectief op ontwikkeling, voor jongeren met licht tot matig verstandelijke beperkingen, hun ouders, broers en zussen” gekregen. Het is een prachtig rapport geworden met mooie resultaten. We zijn heel blij dat we de bevindingen nu kunnen delen en het gesprek over de bevindingen en de implicaties ervan kunnen openen. Een onderzoeksrapport opleveren is één, we willen natuurlijk vooral dat het bijdraagt aan het meedoen en de kwaliteit van leven van deze jongeren en hun naasten. 
Parc Spelderholt wil dan ook dat er op grote schaal een passend opleidingsaanbod wordt ontwikkeld voor jongeren van 18 jaar en ouder met licht tot matig verstandelijke beperkingen. Je kunt ook zeggen: deze jongeren én hun gezinnen perspectief bieden op ontwikkeling is een kwestie van moderne en toekomst gerichte beschaving. Erik Gerritsen heeft positief gereageerd op het onderzoek en wil kijken welke belemmeringen er zijn die dit in de weg staan. Daarnaast gaan we met de ministeries en regionale partijen onderzoeken onder welke voorwaarden een regionaal ontwikkelingscentrum opgezet kan worden vanuit de visie en methodiek van Parc Spelderholt. Blijf ons volgen.

Voor meer informatie over het onderzoek kunt u contact opnemen met hoofdonderzoeker Selle van der Woude.
Via mail@sellevanderwoude.nl of 06-11043535.

Voor meer informatie over Parc Spelderholt kunt u per mail contact opnemen met Annette Fritschy, directeur Parc Spelderholt.