header parc
Onbeperkte kansen voor de toekomst!

Parc Spelderholt

administratie assistentOnbeperkte kansen voor de toekomst!

Spelderholt is een landelijke organisatie met een bijzondere missie en een uniek concept. Wij richten ons op het vergroten van de zelfredzaamheid van jongeren tussen 18 en 25 jaar oud met een verstandelijke of andere beperking. Onze studenten zijn veelal schoolverlaters van het ZMLK - VSO.

Als ontwikkelingscentrum biedt Parc Spelderholt deze doelgroep een driejarig integraal traject op het gebied van:

  • het leren van een vak (op basis van de criteria voor dagbesteding)
  • zelfstandig wonen
  • omgaan met vrije tijd

Op het Parc is huisvesting voor 76 studenten. Iedere student heeft een eigen kamer en deelt met drie tot vijftien studenten een huiskamer.

Onze studenten worden opgeleid in de horeca, administratie, onderhoud of dienstverlening en kunnen al het geleerde op het Parc in praktijk brengen. Zij lopen stage op het Kasteel, in het Hotel of werken mee aan het onderhoud van het park.

Binnen Academie Spelderholt gebruiken wij termen die gerelateerd kunnen worden aan onderwijs. Termen als studenten, de dagbesteding is een leergang, arbeidsmatige invulling van de dag is werk/stage, etc. Deze termen gebruiken wij om onze missie en visie kracht bij te zetten en de jongeren serieus te nemen. Academie Spelderholt is echter geen onderwijsinstelling.

Maatschappelijk rendement

Parc Spelderholt is de enige organisatie in Nederland waar wonen, werken en leren in één organisatie en op één plek zijn samengebracht. Het resultaat is dat onze studenten na hun verblijf op Spelderholt een grotere mate van zelfstandigheid hebben ontwikkeld. En met het Spelderholt-diploma op zak vinden de meeste een leuke vervolgplek. Op de reguliere arbeidsmarkt of in een arbeidsmatige dagbesteding.