Informatie COVID-19: Parc Spelderholt is geopend en hanteert aangepaste maatregelen.
Meer informatie

Adviesorganen


curatorium

Het Curatorium is samengesteld uit deskundigen uit de onderwijs/wetenschappelijke wereld. Zij leveren een bijdrage omtrent inhoud en kwaliteit van de educatieve programma's. Hiermee geven zij een extra dimensie om op wetenschappelijk verantwoorde manier te werken aan de hoofddoelstelling: het bevorderen van zelfredzaamheid door middel van educatie.

Het Curatorium bestaat uit de volgende leden:

 • Hugo Heymans (voorzitter)
 • Ronald Baas
 • Annie Kempers-Warmerdam
 • Petra Claessen

 

VERWANTENRAAD

De Verwantenraad (v/h Cliëntenraad) is nauw betrokken bij het ontwikkelingsproces van de studenten op Parc Spelderholt.

U kunt contact opnemen via verwantenraad@parcspelderholt.nl

 • Ruth Windhorst (voorzitter)
 • José Cevat
 • Peter van Duin
 • Carolien de Jong - Maliepaard
 • Anne-Marie Lammers
 • Merijn de Priester
 • Thessa Schouten
 • Jan Vos

ONDERNEMINGSRAAD

De medewerkers zijn vertegenwoordigd door de Ondernemingsraad conform de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). 

De ondernemingsraad bestaat uit de volgende leden:

 • Berend Jan van Bruggen (voorzitter)
 • Hennie Kingma (secretaris)
 • Marcelle Aartsen

 

studentenraad

Onze studenten worden niet alleen door de Verwantenraad vertegenwoordigd, maar ook door een Studentenraad, die onderwerpen bespreekt die in de woon-werk-leer-omgeving van onze studenten spelen. Sommige onderwerpen raken het beleid van de organisatie en komen dan ook op de agenda van het management team terecht of andersom.