Adviesorganen


curatorium

Het Curatorium is samengesteld uit deskundigen uit de onderwijs/wetenschappelijke wereld. Zij leveren een bijdrage omtrent inhoud en kwaliteit van de educatieve programma's. Hiermee geven zij een extra dimensie om op wetenschappelijk verantwoorde manier te werken aan de hoofddoelstelling: het bevorderen van zelfredzaamheid door middel van educatie.

Het Curatorium bestaat uit de volgende leden:

 • Hugo Heymans (voorzitter)
 • Ronald Baas

 

VERWANTENRAAD

De Verwantenraad (v/h Cliëntenraad) is nauw betrokken bij het ontwikkelingsproces van de studenten op Parc Spelderholt.

U kunt contact opnemen via verwantenraad@parcspelderholt.nl

 • Ruth Windhorst (voorzitter)
 • Carolien de Jong - Maliepaard
 • Carin Verhagen
 • Margot Linklaen
 • Tineke van Dijk
 • Freek ten Klooster
 • Mirthe Polanen

ONDERNEMINGSRAAD

De medewerkers zijn vertegenwoordigd door de Ondernemingsraad conform de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). 

De ondernemingsraad bestaat uit de volgende leden:

 • Berend Jan van Bruggen (voorzitter)
 • Esther Dijkhof-van Dijk 
 • Elise de Kroon

studentenraad

De Studentenraad van Parc Spelderholt bestaat uit zeven studenten die meedenken, adviseren en evalueren over de gang van zaken binnen Parc Spelderholt. Zij behartigen, evenals de Verwantenraad, de belangen van alle studenten op het Parc. Er is een afgevaardigde van de Verwantenraad die twee keer per jaar aansluit bij een vergadering van de Studentenraad of tussendoor wanneer een onderwerp daarom vraagt.

De Studentenraad heeft een adviserende en organisatorische rol. Naast het adviseren van het bestuur van Parc Spelderholt organiseert de studentenraad ook activiteiten die in het belang zijn van de studenten of ten goede komen aan de sfeer op Parc Spelderholt.