Informatie COVID-19: Parc Spelderholt is geopend en hanteert aangepaste maatregelen.
Meer informatie

Adviesorganen

curatorium

Het Curatorium is samengesteld uit deskundigen uit de onderwijs/wetenschappelijke wereld. Zij leveren een bijdrage omtrent inhoud en kwaliteit van de educatieve programma's. Hiermee geven zij een extra dimensie om op wetenschappelijk verantwoorde manier te werken aan de hoofddoelstelling: het bevorderen van zelfredzaamheid door middel van educatie.

Het Curatorium bestaat uit de volgende leden:

 • De heer prof. dr. H.S.A. (Hugo) Heymans (voorzitter)
 • De heer drs. R.W.J. (Ronald) Baas
 • Mevrouw dr. A.H.H.M. (Annie) Kempers-Warmerdam
 • Mevrouw P.M.J. (Petra) Claessen

 

VERWANTENRAAD

De Verwantenraad (v/h Cliëntenraad) is nauw betrokken bij het ontwikkelingsproces van de studenten op Parc Spelderholt.

U kunt contact opnemen via verwantenraad@parcspelderholt.nl

 • Mevrouw Drs. C.R. (Ruth) Windhorst (voorzitter)
 • Mevrouw J.T.M. (José) Cevat
 • De heer P. (Peter) van Duin
 • Mevrouw C. (Carolien) de Jong - Maliepaard
 • Mevrouw A.M. (Anne-Marie) Lammers, M.Ed.
 • De heer J.J. (Jan) Vos

ONDERNEMINGSRAAD

De medewerkers zijn vertegenwoordigd door de Ondernemingsraad conform de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). 

De ondernemingsraad bestaat uit de volgende leden:

 • De heer B.J. (Berend Jan) van Bruggen (voorzitter)
 • Mevrouw H. (Hennie) Kingma (secretaris)
 • Mevrouw M. (Marcelle) Aartsen

 

studentenraad

Onze studenten worden niet alleen door de cliëntenraad vertegenwoordigd, maar ook door een studentenraad, die onderwerpen bespreekt die in de woon-werk-leer-omgeving van onze studenten spelen. Sommige onderwerpen raken het beleid van de organisatie en komen dan ook op de agenda van het management team terecht of andersom.

 • Izka (voorzitter)
 • Jefrey (secretaris)
 • Aaf
 • Anouschka
 • Joris
 • Marsha
 • Tessa