header parc
Vrienden van Spelderholt

Vrienden van Spelderholt

Word vriend van Spelderholt en steun een van onze projecten!

Parc Spelderholt investeert in de zelfstandigheid en persoonlijke ontwikkeling van jongeren met een beperking en bereidt hen middels een driejarig ontwikkelingstraject voor op een waardevolle plek in onze samenleving.  De Stichting Vrienden van Parc Spelderholt draagt bij aan het realiseren van concrete projecten die dit unieke concept ondersteunen. 

Daarnaast heeft zij het Parc Spelderholt Studiefonds opgezet. De gelden uit dit studiefonds zijn bedoeld voor ouders/wettelijk vertegenwoordigers die niet over voldoende financiële middelen beschikken om hun kind op Parc Spelderholt te laten wonen, leren en werken.
Meer informatie over het werk dat de stichting doet, de manier waarop zij geld werft en het beheer en de besteding van het vermogen vindt u in ons beleidsplan 2016-2017.

Steun ons en word sponsor van de Stichting Vrienden van Parc Spelderholt

Als sponsor draagt u bij aan het welzijn van de studenten van Parc Spelderholt. In ruil voor uw donatie wordt ook u vriend van Parc Spelderholt. Vanuit de opbrengsten steunen wij projecten, en studenten, met ideeën, studiebijdrages of andere activiteiten die niet behoren tot de reguliere exploitatie van Parc Spelderholt.  

Het bestuur van de Stichting Vrienden van Parc Spelderholt, dat wordt gevormd door mensen die Parc Spelderholt een warm hart toedragen en hun onbezoldigde bijdrage daaraan willen leveren, bestaat uit de volgend leden:

Dick de Man, voorzitter
Theo Verhoeven, secretaris
Richard Meurs, penningmeester
Kees van Buuren
Dick van Rhee

Stichting Vrienden van Parc Spelderholt
Bankrekening: NL09 RABO 0306 0358 63 t.n.v. Vrienden van Spelderholt
KvK: 8081141
RSIN: 813901844
Voor meer informatie of het opvragen van de statuten kunt u contact opnemen via vriendenvan@parcspelderholt.nl.

Bekijk hier onze jaarrekening 2016.

ANBI
Stichting Vrienden van Parc Spelderholt is aangemerkt als ANBI, wat staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit heeft als voordeel dat de Stichting Vrienden van Parc Spelderholt geen belasting hoeft te betalen over erfenissen of schenkingen. Het betekent ook dat donateurs hun gift in bepaalde gevallen kunnen aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
De ANBI-status wordt toegekend door de Belastingdienst.
(Voor meer informatie, kijk op: www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken). 

Download hier meer informatie over Stichting Parc Spelderholt (ANBI).