DSC 1155..auto
Ontdek je talenten en ontwikkel!

Academie Spelderholt

academie website

Academie Spelderholt creëert onbeperkte kansen voor jongeren met een verstandelijke beperking, veelal schoolverlaters van het ZMLK-VSO of het praktijkonderwijs. Ons doel is dat onze studenten na een driejarig ontwikkelingstraject op Parc Spelderholt met meer zelfvertrouwen, zelfstandiger en gemotiveerd om hun talenten in te zetten, hun plek in onze maatschappij innemen.

Leren met een beperking is niet vanzelfsprekend, daarom staan tijdens het ontwikkelingstraject de mogelijkheden en talenten van onze studenten centraal. En bieden wij de juiste ondersteuning om tot zelfontplooiing en het aanleren van nieuwe vaardigheden te komen.

Wij gaan uit van de kracht van ieder mens en geven de toekomst van deze jongeren samen mét hen inhoud.